Llyfrgell Ddogfennau AIP

Hen Lyfrau © Stephen Barnes

 Ardaloedd Infertebratau Pwysig  Am AIP Dethol a Mapio AIP Cefnogi Cadwraeth Infertebratau AIP a Chynllunio   Tirweddau AIP  AIP Rhywogaethau Unigol  Defnyddio Mapiau a Phroffiliau AIP Cwestiynau Cyffredin  Darparwyr data AIP   Llyfrgell Ddogfennau AIP 

Ardaloedd Infertebratau Pwysig (AIP) yw’r mannau gorau ym Mhrydain Fawr ar gyfer ein hinfertebratau, sydd wedi eu dynodi gan ddefnyddio’r data diweddaraf sydd ar gael o dros 80 o gynlluniau cofnodi arbenigol cenedlaethol. Maent yn cynnal rhai o’n rhywogaethau prinnaf ac sydd dan fwyaf o fygythiad, cynefinoedd bregus a chasgliadau unigryw o infertebratau.


Fel y bydd dogfennau Ardaloedd Infertebratau Pwysig newydd yn cael eu rhyddhau cânt eu hychwanegu i’n Llyfrgell Ddogfennau AIP isod.

Beth yw Ardaloedd Infertebratau Pwysig?

Beth yw Ardaloedd Infertebratau Pwysig?

Download

What are Important Invertebrate Areas?

Download
Welsh IIAs report front page

AIPs: Rhoi Pryfed ar y Map yng Nghymru

Download
Welsh IIAs report front page - English

IIAs: Putting Bugs on the Map in Wales

Download

Ardaloedd Infertebratau Pwysig yng Nghymru (Map)

Download

Important Invertebrate Areas in Wales (Map)

Download