Cwestiynau Cyffredin

Aber Dornoch, Yr Alban © Selkov (Flickr, CC)

 Ardaloedd Infertebratau Pwysig  Am AIP Dethol a Mapio AIP Cefnogi Cadwraeth Infertebratau AIP a Chynllunio   Tirweddau AIP  AIP Rhywogaethau Unigol  Defnyddio Mapiau a Phroffiliau AIP Cwestiynau Cyffredin  Darparwyr data AIP   Llyfrgell Ddogfennau AIP 

Ardaloedd Infertebratau Pwysig (AIP) yw’r mannau gorau ym Mhrydain Fawr ar gyfer ein hinfertebratau, sydd wedi eu dynodi gan ddefnyddio’r data diweddaraf sydd ar gael o dros 80 o gynlluniau cofnodi arbenigol cenedlaethol. Maent yn cynnal rhai o’n rhywogaethau prinnaf ac sydd dan fwyaf o fygythiad, cynefinoedd bregus a chasgliadau unigryw o infertebratau.


Cwestiynau Cyffredin

Yn dod yn fuan!


 

Tra ein bod yn aros i’r dudalen Cwestiynau Cyffredin gael ei llwytho, mae’r cyflwyniad hwn, sy’n berthnasol yn genedlaethol, yn cyflwyno’r Gwaith Ardaloedd Infertebratau Pwysig (AIP), yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni a’r camau nesaf ac mae’n bosibl y bydd yn ateb rhai o’ch cwestiynau (a recordiwyd yn wreiddiol fel rhan o weithdy mapio ar gyfer AIP Gwastadeddau Gwlad yr Haf).

Os na, anfonwch e-bost gyda’ch cwestiwn at [email protected] gyda’r testun Ardaloedd Infertebratau Pwysig

Bydd y cyflwyniad byr hwn gan Tom Thompson (Swyddog System Gwybodaeth Ddaearyddol Buglife) hefyd yn rhoi trosolwg cryno ichi (recordiwyd yn wreiddiol yng Nghynhadledd NBN 2020: “Important Invertebrate Areas – Harnessing Data and Building the Network”.)