Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

B-Lines De Cymru

Rydym yn gyffrous iawn ein bod ar fin trosglwyddo ein prosiect B-Lines cyntaf yng Nghymru! Mae Buglife Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Cymdeithas Dai Tai Tarian, a thirfeddianwyr lleol a grwpiau cymunedol i adfer, cyfoethogi a chreu cynefinoedd ar gyfer peillwyr ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn darparu cyngor, hyfforddiant, gweithdai a sgyrsiau i gefnogi gwaith rheoli cynefin ar gyfer peillwyr a byddwn yn cynnal sesiynau gwirfoddoli ymarferol.

Grassland Cymmer Tip(c) Steven Falk

Caiff y prosiect ei drosglwyddo ar draws amrywiaeth o gynefinoedd yn cynnwys glaswelltir calchaidd iseldir, dolau iseldir, gwrychoedd, coetir collddail cymysg iseldir, tir parc a choed pori er mwyn darparu cynefinoedd porthi, nythu a gaeafu ar gyfer peillwyr a gwahanol fywyd gwyllt.

Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect hwn, cysylltwch â wales@buglife.org.uk

Gallwch hefyd ddweud wrthym am unrhyw waith yr ydych yn ei wneud dros beillwyr yn yr ardal hon trwy nodi eich manylion ar ein map B-Lines .

Eucera longicornis (c) Steven Falk

Mae’r canlynol wedi bod mor garedig ag ariannu’r prosiect hwn: Enovert Community Trust, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe, The Gower Society a’r D’Oyly Carte Foundation

Latest B-Lines campaign tweets

#BLines

Sign up for the Buglife e-newsletter

img
SHARE