Bee Blitz at Brynau Farm with Buglife Cymru & Bumblebee Conservation Trust

Saturday 24th June, 2023 - 11:00 am - 3:00 pm

Brynau Farm, Neath, SA11 3QE

Join Clare Flynn (Skills for Bees Officer) from the Bumblebee Conservation Trust and Emily Shaw (Conservation Officer) from Buglife Cymru and take part in our recorder ‘Blitz’ day at Woodland Trust’s Brynau Farm in Neath.

Learn how to identify and record bumblebees and other pollinating insects!

This session is being delivered as part of Buglife Cymru’s Neath Port Talbot B-Lines Project- a 3-yr project, working with communities and partners to restore and create wildflower-rich habitat within the B-Lines network, supporting pollinators including nationally rare species such as the Long-horned Bee and the Shrill Carder Bee.

The work of NPT B-Lines has been made possible by funding from the National Lottery Heritage Fund.

Neath Port Talbot B-Lines


Nifer cyfyngedig o leoedd, RHAID archebu lle.

Mae B-Lines Castell-nedd Port Talbot, Buglife Cymru yn brosiect 3 blynedd, sy’n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i adfer a chreu cynefinoedd llawn blodau gwyllt o fewn y rhwydwaith B-Lines, gan gefnogi peillwyr yn cynnwys rhywogaethau sy’n brin yn genedlaethol, fel y Wenynen gorniog a’r Gardwenynen feinlais.

Mae gwaith B-Lines C-nPT yn bosibl diolch i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth Y Loteri Genedlaethol.

B-Lines Castell-nedd Port Talbot – Cysylltu cynefinoedd er budd peillwyr a phobl

 

This event has now ended. View all events