Short-necked Oil Beetle Training Day with Natur am Byth!

Friday 12th April, 2024 - 10:00 am - 3:00 pm

Broad Haven Village Hall, Marine Road, Broad Haven, Pembrokeshire, SA62 3JS

Short-necked Oil Beetle Training Day

Join our workshop covering the life cycle, ecology, identification and recording of oil beetles in Wales, in particular the Short-necked Oil Beetle, Wales’ rarest oil beetle and known only from Pembrokeshire. 

There will be an indoor session in the morning involving a talk on oil beetles; followed by a walk on the Pembrokeshire Coastal Path near Broad Haven searching for oil beetles. Please bring a packed lunch and refreshments. Sturdy footwear and weather-appropriate clothing will be required.

There are limited places available. Please email [email protected] to book your place.

 


Diwrnod Hyfforddiant Chwilen Olew Gwddf Byr

Ymunwch yn ein gweithdy hyfforddi a fydd yn ymdrin â chylch bywyd, ecoleg, a sut i adnabod a chofnodi chwilod olew yng Nghymru, gyda sylw arbennig ar y Chwilen Olew Gwddf Byr, sef chwilen olew brinnaf Cymru sydd i’w chael yn Sir Benfro yn unig, hyd y gwyddom.

Byddwn yn cynnal sesiwn dan do yn y bore yn cynnwys sgwrs ar chwilod olew; ac yna taith gerdded ar Lwybr Arfordir Sir Benfro ger Aberllydan yn chwilio am chwilod olew. Dewch â phecyn bwyd a diod. Bydd angen esgidiau cadarn a dillad sy’n addas i’r tywydd.

Lleoedd cyfyngedig ar gael trwy [email protected].

This event has now ended. View all events