Pollinator Guided Walk with Buglife Cymru (Taith Dywysedig Peillwyr)

Wednesday 24th May, 2023 - 10:30 am - 1:00 pm

Conservation Centre, Forest Farm Road, Cardiff, CF14 7JJ

Join Liam Olds, Conservation Officer at Buglife Cymru, on a guided walk around Forest Farm Country Park as we look for pollinating insects. This guided walk will explore the surprising diversity of pollinating insects in the UK and provide you with the skills necessary to recognise and identify these important insects. We will also discuss pollinator monitoring and undertake a Flower-Insect Timed Count (FIT Count) as part of the UK Pollinator Monitoring Scheme.

This event is being delivered as part of Cardiff Council’s ‘No Net Loss’ project, funded by Network Rail.


Ymunwch â Liam Olds, Swyddog Cadwraeth gyda Buglife Cymru, ar daith dywysedig o amgylch Parc Gwledig Fferm y Fforest wrth inni chwilio am bryfed peillio. Bydd y daith dywysedig hon yn archwilio amrywiaeth syfrdanol pryfed peillio’r DU ac yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol ichi adnabod ac enwi’r pryfed pwysig hyn. Byddwn hefyd yn trafod monitro peillwyr ac yn cynnal sesiwn Cyfrif Amseredig Blodau-Pryfed (FIT Count) fel rhan o Gynllun Monitro Peillwyr y DU.

Trosglwyddir y digwyddiad hwn fel rhan o brosiect ‘Dim Gwir Golled’ Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Network Rail.

This event has now ended. View all events