Invertebrate Recording Day with Buglife Cymru (Diwrnod Cofnodi Infertebratau)

Sunday 14th May, 2023 - 10:00 am - 3:00 pm

Conservation Centre, Forest Farm Road, Cardiff, CF14 7JJ

Join Buglife Cymru for a casual day of invertebrate recording at Forest Farm Country Park as we seek to find and record as many invertebrate species as possible.

This event will introduce you to the different survey techniques used to find invertebrates, and provide tips that will improve your invertebrate identification skills. All abilities are welcome and no specialist knowledge is required.

This event is being delivered as part of Cardiff Council’s ‘No Net Loss’ project, funded by Network Rail.


Ymunwch â Buglife Cymru am ddiwrnod hamddenol o gofnodi infertebratau ym Mharc Gwledig Fferm y Fforest wrth inni geisio dod o hyd i a chofnodi cymaint â phosibl o rywogaethau o infertebratau.

Bydd y digwyddiad hwn yn eich cyflwyno i’r gwahanol dechnegau arolygon a ddefnyddir i ddod o hyd i infertebratau, ac yn cyflwyno cynghorion fydd yn gwella eich sgiliau adnabod infertebratau. Bydd croeso i bob gallu ac ni fyddwch angen unrhyw wybodaeth arbenigol.

Trosglwyddir y digwyddiad hwn fel rhan o brosiect ‘Dim Gwir Golled’ Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Network Rail.

This event has now ended. View all events