Introduction to Pollinators

Tuesday 30th March, 2021 - 6:00 pm - 7:00 pm

On-line

Find out about the the wonderful world of pollinating insects, discussing what they are, why they are important and their conservation.

 

Buglife Cyrmu’s Neath Port Talbot B-Lines is a 3-yr project, working with communities and partners to restore and create wildflower-rich habitat within the B-Lines network, supporting pollinators including nationally rare species such as the Long-horned bee and the Shrill carder bee.

The work of NPT B-Lines has been made possible by funding from the National Lottery Heritage Fund.

Nifer cyfyngedig o leoedd, RHAID archebu lle.

Mae B-Lines Castell-nedd Port Talbot, Buglife Cymru yn brosiect 3 blynedd, sy’n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i adfer a chreu cynefinoedd llawn blodau gwyllt o fewn y rhwydwaith B-Lines, gan gefnogi peillwyr yn cynnwys rhywogaethau sy’n brin yn genedlaethol, fel y Wenynen gorniog a’r Gardwenynen feinlais.

Mae gwaith B-Lines C-nPT yn bosibl diolch i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth Y Loteri Genedlaethol.

This event has now ended. View all events