Introduction to Pollinator Identification Webinar

Tuesday 7th June, 2022 - 6:30 pm - 7:30 pm

On-line

An online webinar to learn how to identify the key groups of pollinating insect in the UK.

Have you ever struggled to identify a pollinating insect? Would you like to know the differences between bees and flies, or a honeybee and a solitary bee? This webinar by Buglife will provide you with the skills necessary to recognise and identify the key groups of pollinating insect in the UK. It will also explore the surprising diversity of pollinating insect groups and explain why pollinating insects are so important to us and the natural world.

Ydych chi erioed wedi cael trafferth adnabod pryfed sy’n peillio? Hoffech chi wybod y gwahaniaethau rhwng gwenyn a phryfed, neu wenyn mêl a gwenyn unigol? Bydd y weminar hon gan Buglife yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i adnabod a nodi’r grwpiau allweddol o bryfed peillio yn y DU. Bydd hefyd yn archwilio’r amrywiaeth annisgwyl o grwpiau pryfed sy’n peillio ac yn egluro pam mae pryfed peillio mor bwysig i ni a’r byd naturiol.

This event has now ended. View all events