BeeWalk training at Craig Gwladys Country Park with Buglife Cymru (in person)

Friday 19th August, 2022 - 11:00 am - 3:00 pm

Craig Gwladys Country Park, Penscynor, Aberdulais, SA10

Learn how to identify bumblebees and set up your own BeeWalk transect

Join Dr Richard Comont from Bumblebee Conservation Trust and learn how to identify and record bumblebees.

This session is being delivered as part of Buglife Cymru’s Neath Port Talbot B-Lines Project- a 3-yr project, working with communities and partners to restore and create wildflower-rich habitat within the B-Lines network, supporting pollinators including nationally rare species such as the Long-horned bee and the Shrill carder bee.

The work of NPT B-Lines has been made possible by funding from the National Lottery Heritage Fund.

Nifer cyfyngedig o leoedd, RHAID archebu lle.

Mae B-Lines Castell-nedd Port Talbot, Buglife Cymru yn brosiect 3 blynedd, sy’n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i adfer a chreu cynefinoedd llawn blodau gwyllt o fewn y rhwydwaith B-Lines, gan gefnogi peillwyr yn cynnwys rhywogaethau sy’n brin yn genedlaethol, fel y Wenynen gorniog a’r Gardwenynen feinlais.

Mae gwaith B-Lines C-nPT yn bosibl diolch i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth Y Loteri Genedlaethol.

This event has now ended. View all events