Spring Pollinator Guided Walk / Taith Dywysedig Peillwyr y Gwanwyn

Wednesday 27th April, 2022 - 10:30 am - 1:00 pm

Bargoed Woodland Park (Parc Coetir Bargod), Bargoed, Wales

Would you like to learn more about our important pollinating insects? / Hoffech chi ddysgu mwy am ein pryfed peillio pwysig?

Would you like to learn more about our important pollinating insects? Join Buglife Cymru on a FREE guided walk around Parc Coetir Bargod (Bargoed Woodland Park) as we look for pollinating insects on this former colliery site and discuss their identification and role within the environment.

  • When: Wednesday 27th April, 10:30am to 1pm
  • Where: Bargoed Woodland Park

Spaces are limited so please book your place. The meeting location and further details will be shared upon booking.

This event is wheelchair accessible.

This event is being delivered as part of Buglife’s Colliery Spoil Invertebrates project. The project is being funded by Welsh Governments Enabling of Natural Resources and Well-being Grant through the ‘A Resilient Greater Gwent’ work programme. The programme runs until summer 2022 and is working towards a South East Wales where nature is in recovery and sustainable communities value their landscapes and wildlife and get involved for their own health and well-being.

——————————————————————————————

Hoffech chi ddysgu mwy am ein pryfed peillio pwysig? Ymunwch â Buglife Cymru ar daith dywysedig AM DDIM o amgylch Parc Coetir Bargod wrth inni chwilio am bryfed peillio ar safle’r hen lofa a thrafod sut i’w hadnabod a’u rôl yn yr amgylchedd.

  • Pryd: Dydd Mercher 27ain Ebrill, 10:30am tan 1pm
  • Ble: Parc Coetir Bargod

Bydd nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly cofiwch archebu lle ymlaen llaw. Cewch wybod yr union leoliad a manylion pellach wedi ichi archebu lle.

Mae’r digwyddiad hwn yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

Caiff y prosiect ei gyllido drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru drwy raglen gwaith ‘Gwent Fwyaf Gydnerth’. Mae’r rhaglen yn parhau tan haf 2022 ac mae’n gweithio i sicrhau De Ddwyrain Cymru lle mae adferiad mewn natur a chymunedau cynaliadwy yn gwerthfawrogi eu tirluniau a bywyd gwyllt ac yn cymryd rhan ar gyfer eu hiechyd a’u llesiant eu hunain.

This event has now ended. View all events