Creating, maintaining and enhancing habitat for pollinators- Creu, cynnal a gwella cynefinoedd ar gyfer peillwyr

Tuesday 16th March, 2021 - 6:00 pm - 7:00 pm

On-line

Do you own or manage a green space? Would you like to support our declining pollinating insects? If so, this is the workshop for you. This workshop will help you identify opportunities to create, maintain and enhance habitats for pollinators. Public parks, school grounds, business parks, allotments, orchards, community and private gardens, churchyards, cemeteries, urban woodland and even roadside verges all provide opportunities to benefit pollinating insects.

A ydych chi’n berchen ar neu’n rheoli man gwyrdd? A hoffech chi helpu i atal y dirywiad yn ein pryfed peillio? Os felly, dyma’r gweithdy i chi. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ganfod cyfleoedd i greu, cynnal a gwella cynefinoedd ar gyfer peillwyr. Mae parciau cyhoeddus, tiroedd ysgolion, parciau busnes, rhandiroedd, perllannau, gerddi cymunedol a phreifat, mynwentydd, coetiroedd trefol a hyd oed ymylon ffyrdd i gyd yn fannau a all fod yn fuddiol i bryfed peillio.

This event has now ended. View all events