Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Buglife Cymru

Species rich coastal meadow, Pembrokeshire

Clare Dinham

Mae ein tîm yng Nghaerdydd yn gweithio i warchod infertebratau arbennig Cymru. 

Mae Cymru’n gartref i rai o’r infertebratau’n y DU sydd mewn mwyaf o berygl, ac na ellir canfod llawer ohonynt mewn rhannau eraill o Brydain.

Mae tirweddau a chynefinoedd trawiadol Cymru’n cynnal amrywiaeth eang a thoreth o fywyd gwyllt - o filltiroedd lawer o arfordir i ucheldiroedd Eryri a Bannau Brycheiniog; cymoedd, rhostiroedd, coedwigoedd a thir amaeth, i gyd yn llawn o fywyd gwyllt.

Rhywogaethau arbennig

Ceir 201 o Rywogaethau â Blaenoriaeth (rhywogaethau S42), Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU (BAP), o infertebratau’r tir, dŵr croyw a morol yng Nghymru. I lawer o’r rhain, mae Cymru’n gadarnle o fewn y DU - e.e. Cymru yw cartref unig boblogaethau’r DU neu boblogaethau o bwys rhyngwladol o’r rhywogaeth. 

Cardwenynen feinlais (Bombus sylvarum) ©  Steven Falk

Cardwenynen feinlais (Bombus sylvarum) © Steven Falk

Mae rhywogaethau sydd â chadarnle yng Nghymru, neu gyfran sylweddol o’u poblogaethau’n y DU, yn cynnwys y Gardwenynen feinlais (Bombus sylvarum), y Chwilen Olew Ddu (Meloe proscarabaeus), Misglen berlog yr afon (Margaritifera margaritifera), a’r Fôr-wyntyll binc (Eunicella verrucosa).

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi helpu i warchod infertebratau yng Nghymru, cysylltwch â Buglife Cymru.

To see this page in English

SHARE