Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Urban Buzz Caerdydd

Buglife

Suzanne Burgess

Caerdydd

 

Mae Caerdydd yn ddinas wych os ydych chi’n dwli ar natur. Fel prifddinas Cymru, mae yma gyfoeth o fannau gwyrddion ac mae’n gartref i un o’r parciau trefol mwyaf yng Nghymru, sy’n golygu ei bod yn ddinas berffaith i fod yn un o’r wyth o ‘ddinasoedd Buzz’ sy’n cymryd rhan ym mhrosiect ‘Urban Buzz’ ar hyd a lled y DU.

Mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, rydym wedi dwyn ynghyd fudiadau, grwpiau cymunedol a phobl leol sydd i gyd yn rhannu’r un brwdfrydedd am eu dinas a bywyd gwyllt, creu amgylcheddau i annog mwy o wenyn, pili-palod, pryfed hofran a phryfed eraill er mwyn cynhyrchu byzz anhygoel yn y ddinas!

Cliciwch yma os hoffech ddarllen meddyliau Michelle, Swyddog ‘Urban Buzz’ Caerdydd, am ei blwyddyn gyntaf yn ei swydd!

 

Isod ceir rhai o uchafbwyntiau ‘Urban Buzz’ Caerdydd 2016!

 

 

E-newyddlen

 

With Support From:

 

SHARE