Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Helfa Chwilod Olew Cymru

Survey results

Date -
Locations 0
Quantity 0

Mae chwilod olew yn bryfed amlwg, carismatig y dewch ar eu traws yn aml pan fyddwch yn cerdded a mwynhau cefn gwlad. Mae eu harfer o chwilio am dir noethlwm ble y gallant dyllu eu nythod yn y ddaear yn golygu y byddwch yn eu gweld yn aml ar lwybrau troed. Yr amser gorau o’r flwyddyn i chwilio am chwilod olew Porffor a Du yw o fis Mawrth i fis Mehefin.

Cadwch lygad am y chwilod hyn pan fyddwch yn cerdded ar hyd Lwybr Arfordir Cymru, mewn dolydd, glaswelltir a choedydd agored a rhoddwch wybod inni os y dewch ar eu traws trwy gyflwyno eich cofnodion  a lanlwytho eich lluniau. Gall eich cofnodion wneud gwir wahaniaeth i’n gwaith o warchod chwilod olew yng Nghymru.

 

Os byddwch chi angen cymorth i adnabod y chwilod olew y dewch ar eu traws, gallwch lawrlwytho  canllaw adnabod chwilod olew Cymru . Yn ogystal â chymryd rhan yn ein helfa chwilod olew, cofiwch gymryd cipolwg ar ein gweddalennau am fwy o wybodaeth ar warchod chwilod olew .

SHARE