Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Mae Cymru’n gartref i rai o infertebratau prinnaf y DU ac mae yma boblogaethau o bwys cenedlaethol o nifer o rywogaethau. Mae dros 200 rhywogaeth o infertebratau’r môr, dŵr croyw a daeardrig wedi eu rhestru ar Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – mae’r rhywogaethau hyn wedi eu dynodi fel y rhai sydd dan fwyaf o fygythiad ac sydd angen camau cadwraeth.

Mae’r Saerwenynen fawr (Osmia xanthomelana) yn wenynen brin iawn, mae wedi diflannu yn Lloegr ac mae poblogaethau olaf y DU i’w cael mewn dau leoliad ar Benrhyn Llŷn! Wedi absenoldeb o 22 mlynedd cofnodwyd y pryf cerrig prin (Isogenus nubecula), sydd mewn perygl difrifol, yn afon Dyfrdwy yng Ngogledd Cymru - yr unig boblogaeth hysbys yng Ngorllewin Ewrop.

Saerwenynen fawr (Osmia xanthomelana)

Saerwenynen fawr (Osmia xanthomelana)

 
Pryf cerrig prin (Isogenus nubecula)

Pryf cerrig prin (Isogenus nubecula)

Ystyrir Cymru’n gadarnle i nifer o rywogaethau – mae hyn yn golygu ei fod yn cwmpasu mwyafrif neu gyfran helaeth o ddosbarthiad poblogaeth y DU o’r rhywogaeth. Mae engreifftiau o’r rhain yn cynnwys Gwybedyn Mai melyn (Potamanthus luteus),  Corryn rafftio’r ffen (Dolomedes plantarius), Chwilen ddaear las (Carabeus intricatus), Neidiwr Heulog y Gors (Heliophanus dampfi), Môr-wyntyll binc (Eunicella verrucosa) a’r Gardwenynen feinlais (Bombus sylvarum).  Ac mae mwy i’w canfod! Yn 2015, darganfuwyd un o chwilod mwyaf Prydain – y Chwilen ddaear las hyfryd (Carabus intricatus) – am y tro cyntaf yng Nghymru – mewn coetir ger Castell-nedd!

Corryn rafftio’r ffen (Dolomedes plantarius)

Corryn rafftio’r ffen (Dolomedes plantarius)

 
Pryf llofrudd (Asilus crabroniformis)

Pryf llofrudd (Asilus crabroniformis)

SHARE