Helfa Chwilod Olew Cymru

Ceir tair rhywogaeth o chwilod olew yng Nghymru. Mae’r chwilen olew Borffor (Meloe violaceus) a’r chwilen olew Ddu (Meloe proscarabaeus) yn niferus a gallant fod yn gymharol gyffredin mewn rhai ardaloedd lleol, tra bo’r chwilen olew Arw (Meloe rugosus) yn brin ac wedi ei gweld ar ddim ond nifer bychan o safleoedd yn ne-ddwyrain Cymru. Mewn rhannau eraill o Brydain, ceir hyd i’r chwilen olew Ganoldirol (Meloe mediterraneus) a’r chwilen olew Gwddf Byr (Meloe brevicollis), ond maent yn brin. Mae’n bosibl bod y rhywogaethau hyn yn bresennol yng Nghymru, ond rydym angen eich cymorth chi i helpu i ddod o hyd iddynt!

Mae chwilod olew yn bryfed amlwg, carismatig y dewch ar eu traws yn aml pan fyddwch yn cerdded a mwynhau cefn gwlad. Mae eu harfer o chwilio am dir noethlwm ble y gallant dyllu eu nythod yn y ddaear yn golygu y byddwch yn eu gweld yn aml ar lwybrau troed. Yr amser gorau o’r flwyddyn i chwilio am chwilod olew Porffor a Du yw o fis Mawrth i fis Mehefin.

Cadwch lygad am y chwilod hyn pan fyddwch yn cerdded ar hyd Lwybr Arfordir Cymru, mewn dolydd, glaswelltir a choedydd agored a rhoddwch wybod inni os y dewch ar eu traws trwy gyflwyno eich cofnodion  a lanlwytho eich lluniau. Gall eich cofnodion wneud gwir wahaniaeth i’n gwaith o warchod chwilod olew yng Nghymru.

Os byddwch chi angen cymorth i adnabod y chwilod olew y dewch ar eu traws, gallwch lawrlwytho  canllaw adnabod chwilod olew Cymru . Yn ogystal â chymryd rhan yn ein helfa chwilod olew, cofiwch gymryd cipolwg ar ein gweddalennau am fwy o wybodaeth ar warchod chwilod olew .

Explore the map and click on the circles to find out more about the survey submission.

Want to take part?

Submit your findings here – one of our experts will review your images and if they confirm that this is a legitimate sighting, then we’ll publish your finding on the map above.

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Drop files here or
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Help us to stop the extinction of invertebrate species

  Become a member

  From £36 per year, membership directly supports our vital conservation work. In return you receive member benefits and our bi-annual Buzz magazine.

  Membership

  Donate to support us

  Our work would not be possible without your support. Bees and other invertebrates need help to reverse the catastrophic declines in their numbers. Please donate today and together we can restore vital habitats and rebuild strong populations of invertebrates in the UK.

  Make a donation today

  Engage with our work

  Follow us on the social networks, or sign up to receive our email newsletter so we can you keep you up-to-date with our work