Seasonal Gardening Tasks for Wildlife – Tasgau garddio tymhorol ar gyfer bywyd gwyllt

Tuesday 30th March, 2021 - 6:00 pm - 7:00 pm

On-line

Are you interested in wildlife gardening but in need of some inspiration? Or perhaps you are unsure of the best times to undertake different wildlife gardening tasks? This workshop will provide you with ideas of how to help wildlife in your garden or local green space and suggest the best time of year to complete these different tasks.

A oes gennych chi ddiddordeb mewn garddio ar gyfer bywyd gwyllt ond bod angen rhywfaint o ysbrydoliaeth arnoch? Neu efallai na wyddoch beth yw’r amser gorau i fynd i’r afael â gwahanol dasgau garddio. Bydd y gweithdy hwn yn cynnig syniadau ar sut y gallwch helpu bywyd gwyllt yn eich gardd neu eich man gwyrdd lleol ac yn awgrymu’r adeg orau o’r flwyddyn i gwblhau’r gwahanol dasgau.

This event has now ended. View all events