Introduction to Pollinators Webinar

Thursday 12th May, 2022 - 6:30 pm - 7:30 pm

Online via Zoom

Insect pollination is essential to growing our food, and in maintaining a healthy and thriving environment. There are over 6,000 species of pollinating insects in the UK and this includes bees, flies, butterflies, moths and beetles.

Join Buglife for this free webinar, to learn more about the diversity of pollinators in the UK, and the threats facing these species.

——————————————————————————————

Mae pryfed peillio yn hanfodol i dyfu ein bwyd, ac i gynnal amgylchedd iach a ffyniannus. Mae dros 6,000 o rywogaethau o bryfed peillio yn y DU ac mae hyn yn cynnwys gwenyn, pryfed, pilipalod, gwyfynod a chwilod.

Ymunwch â Buglife ar gyfer y weminar rhad ac am ddim hon, i ddysgu mwy am yr amrywiaeth o bryfed peillio sydd yn y DU, a’r bygythiadau sy’n wynebu’r rhywogaethau hyn.

 

 


This workshop is funded by Network Rail as part of its Greater West Programme: Achieving No Net Loss for Forest Farm, managed by The Wildlife Trusts

This event has now ended. View all events