Get Creative at The British

Wednesday 13th April, 2022 - 10:30 am - 3:00 pm

Big Arch, The British, Talywain, Torfaen, NP4 7SY

  • Date: Wednesday 13th April 2022
  • Location: Big Arch, The British, Talywain, Torfaen NP4 7SY
  • Time: 10:30am – 12:00pm (session 1) 1:30pm – 3:00pm (session 2)

Creative, exploring fun for all the family and a great chance to get to know just how important bugs are! Join Buglife Cymru and Gwent Wildlife Trust on a bug hunt and let your imagination run free creating outdoor art!

This FREE event is split over two sessions. One in the morning and another in the afternoon. Spaces are limited so make sure you book your place.

The Colliery Spoil Invertebrates project aims to increase our knowledge of the distribution and diversity of invertebrates found on colliery spoil sites within Gwent. The project is being funded by Welsh Governments Enabling of Natural Resources and Well-being Grant through the ‘A Resilient Greater Gwent’ work programme. The programme runs until summer 2022 and is working towards a South East Wales where nature is in recovery and sustainable communities value their landscapes and wildlife and get involved for their own health and well-being.


  • Dyddiad: Dydd Mercher 13 Ebrill 2022
  • Lleoliad: Y Bwa Mawr, Y British, Talywaun, Torfaen NP4 7SY
  • Amser: 10:30am – 12:00pm (sesiwn 1) 1:30pm – 3:00pm (sesiwn 2)

Hwyl creadigol, difyr i’r teulu oll a chyfle gwych i ddod i wybod pa mor bwysig yw pryfed! Ymunwch â Buglife Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur Gwent ar helfa bryfed a gadewch i’ch dychymyg grwydro drwy greu celf yn yr awyr agored! Mae’r digwyddiad hwn sydd AM DDIM wedi ei rhannu dros dwy sesiwn. Un yn y bore ac un arall yn y prynhawn. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu’ch lle.

Mae prosiect Infertebratau’r Tomenni Glo yn anelu i gynyddu ein gwybodaeth am ddosbarthiad ac amrywiaeth yr infertebratau sydd i’w cael ar safleoedd tomenni glo yng Ngwent. Caiff y prosiect ei gyllido drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru drwy raglen gwaith ‘Gwent Fwyaf Gydnerth’. Mae’r rhaglen yn parhau tan haf 2022 ac mae’n gweithio i sicrhau De Ddwyrain Cymru lle mae adferiad mewn natur a chymunedau cynaliadwy yn gwerthfawrogi eu tirluniau a bywyd gwyllt ac yn cymryd rhan ar gyfer eu hiechyd a’u llesiant eu hunain.

This event has now ended. View all events