Canada Tips BioBlitz / BioBlitz ‘Canada Tips’

Saturday 11th June, 2022 - 10:00 am - 1:00 pm

Canada Tips, Near Keeper's Pond, Pontypool, Wales

  • When: Saturday 11th June, starting at 10am
  • Where: Canada Tips, Blaenavon, Pontypool NP4 9SR

Join Buglife Cymru, Blaenavon World Heritage Environment Group and expert wildlife recorders on a BioBlitz to explore and record the biodiversity of Canada Tips. No previous experience needed, just a willingness to get involved and help us to record as many different species as possible in this historic and dramatic post-industrial landscape.

Meet at 10am in the lay-by near Keeper’s Pond. Bring lunch and refreshments with you should you wish.

——————————————————————————————

  • Pryd: Dydd Sadwrn 11eg Mehefin, yn dechrau am 10am
  • Ble: Canada Tips, Blaenavon, Pontypool NP4 9SR

Ymunwch â Buglife Cymru, Grŵp Amgylcheddol Safle Treftadaeth Byd Blaenafon a chofnodwyr bywyd gwyllt arbenigol ar BioBlitz i archwilio a chofnodi bioamrywiaeth ‘Canada Tips’. Nid oes angen profiad blaenorol, dim ond parodrwydd i ymuno yn y gwaith a’n helpu i gofnodi cymaint o rywogaethau â phosibl yn y dirwedd hanesyddol, ddramatig ôl-ddiwydiannol hon.

Cwrdd am 10am yn y gilfan ger Keeper’s Pond. Dewch â chinio a diodydd gyda chi, os hoffech chi.

This event has now ended. View all events