Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Svenska

Hjälp Europas Bin och Vilda Pollinerare

 

Bin och andra pollinatörer är essentiella för att fodra populationen och upprätthålla en välmående landsbygd. Deklinering i bin, fjärilar, malar, svävande insekter och andra pollinerande insekter har förekommit tvärs över Europa och aktion är angeläget nödvändigt för att adressera ämnet och starta omvända sluttningen- vi vill att bin, fjärilar, malar, svävande insekter ska vara överallt!  

 

Den Europeiska Kommission har startat att utveckla ett nytt “ pollinatör Initiativ”- det har potentialen att ändra hur Allmän Agrikultur Politik (CAP)arbetar och att massivt förbättra insektsmedel regulation, men Kommissionen och Eu politiker behöver se hur mycket invånarna bryr sig om bin och pollinatörer så att “ pollinatör Initiativ”-et är givet tillräcklig prioritet och resurser. 

Vänligen fyll i konsultations formen och låt EU veta att vi alla vill ha våra bin tillbaka!

 

 

KLICKA HÄR FÖR ATT STÖDJA VILDA BIN (PÅ)

 

Här är en lathund för att hjälpa dig med svaren!

 

Frågor och hjälp med svaren

 

Del I - Generell information om den svarande – Frågor specifikt till dig!

 

Del II -  Pollinatörerna och deras roll

 

Fråga 1+2 - Frågor specifikt till dig!

 

Fråga.3 – pollinatörerna är oumbärliga!

Rättfärdigande–

●        Vilda pollinatörer gör minst 80% av pollinationen,

●        1 tredjedel av maten på din tallrik existerar endast med hjälp av  pollinatörer

●        90% av växtarter är insekt pollinerade

●        62% av vildblommor populationer är redan ansträngd på grund av avsaknad av pollinatörer

●        Det saknas £5 miljoner värda Gala apples i Storbritannien på grund av det inte längre är tillräckligt med pollinatörer, grödor som raps för rapsolja är beroende av pollinatörer.   

●        Bin, baggar, fjärilar och andra insekter är underbara och vi måste sluta driva dem mot förfall!

 

– för mer om vikten av pollinatörer besöker IBPES report (Engelsk) här.

 

Fråga.4 – Endast några få miljoner Euro är årligen investerad i stod för vildblommor och pollinatörer i jordbruks omfattning runt om i EU, så de 15 biljoner Euro som skulle ta fördel av skulle ge ett utmärkt värde för pengarna. Dock, i och med att minskningen av pollinatörer påverkar växt produktion (till exempel i Finland) så är det klart att det är en under investering till att behålla den biologiska mångfalden och ekosystem nytta. Investering i pollinatörer borde lyftas till den punkt att pollinatörer populationerna startar att återhämta sig.

 

Fråga.5 – Tama pollinatörer bidrar mycket mindre än vilda pollinatörer. Trots få och definitiva studier så beräknas att vilda pollinatörer pollinerar mest av insekt pollinerare på utomhus grödor och vilda blommor på en nivå över 90%. Tama bin kan vara viktiga pollinatörer för grödor nära städer och i växthus. En ensligt bi är 300 gånger så effektivt på att pollinera äppelblom jämfört med ett honungsbi.  Mer om vilda och tama bin här, här och här. 

 

 

Del III -  Nedgång av pollinatörerna, dess orsaker och konsekvenser

Fråga.6 - Vi anser att nuvarande nedgången av pollinatörerna i rikedom och mångfald är- Alarmerande!

Bin, fjärilar and malar är alla i brant nedgång och det är bevis att nedgången kan bli en krasch!  

 

Fråga.7 -  Det här en utmanande fråga för vem som helst annat än en expert att svara på, på grund av att det finns tusentals arter av pollinatörerna och det finns hundratals olika orsaker till deras nedgång. Här är våran tagning av vikten på det som är nedgång drivande:

1. Agrikultur intensifiering

___1.1 Förenkling av jordbruks landskap (tex mono odling) väldigt viktigt

___1.2 Ökad betande/klippande av gräslandskap viktigt till väldigt viktigt (men det är komplicerat!)

___1.3 användning av gödningsmedel väldigt viktigt

___1.4 användning av insektsmedel väldigt viktigt

2. Jordbrukslandet övergivande Not viktigt (möjligen mer så i Östra Europa)

3. Urbanisation viktigt

4. Pollution (inklusive ljus pollution) väldigt viktigt

5. Invasiva främmande arter  viktigt

6. Sjukdomar (e.g. patogener, parasiter) viktigt

7. Klimatförändringar väldigt viktigt

8. Andra orsaker viktigt*

 

* Samtidigt som detta är en bra lista, så är den inte omfattande, saknar skyddandet för pollinatörer (e.g. inga bin på “Habitats Directive” listor och därmed inga skyddade områden för dem), farm städande, brownfield plats utveckling (inklusive lantliga brownfields), atmosfärisk eutrofiering, torv extraktion, och en avsaknad av aktiva aktion planer för att rädda  utsatta arter är bidragande till nedgången.

 

Fråga.8 - En fråga om inverkar på till privata liv!  Tänk på hur reducerad tillgänglighet av frukt, ökade kostnader av mat och nöjet som du får att att se bin, fjärilar och vildlivet frodas!

 

Fråga.9 - En fråga påverkar på till professionella livet. Tänk på kostnader av mat produktion, välbefinnandet av naturen, och framtida risker associerade med ökad nedgång av pollinations förtjänst. Vad på påverkan kan detta ha på din organisations rykte, omsättning och funktion?

 

Del IV - How till halt the decline av pollinatörer

 

Fråga.10 – ‘Inte väl’ till ‘inte alls väl’ – pollinatörer nedgång är resultat av en EU jordbruk politik som har misslyckat för hållbar vildliv. Den senaste EU ‘greening’ initiativ var meningen att förse fördelar för pollinatörer,  men fick bakslag när EU bestämde att i sista minuter tillåta ‘ecological focus areas’ att blir sprayade med insektsmedel. EU has misslyckat att säkra tillräckligt ökande resurser genom ‘CAP’ finansiering för pollinator initiativ. Det finns även inga bin på “Habitats Directive” och liten fördel för  pollinatörer från “EU Biodiversity Strategy”.

 

Fråga.11 – Frågor relaterade till ditt egna land (eller region) – olika länder har olika handlingssätt, bara i Nederländerna, England, Skottland, Wales,hela Irland, Frankrike and Norge har nationella pollinatörer planer på plats. Länder utan en plan är osannolika att göra ‘tillräckligt väl’, visserligen är det inte några länder alls som kan säga att de har omvänt deras pollinatör nedgång, så det är svårt att nå något annat högre betyg än ‘inte väl’!

Fråga.12 – Mycket - och på alla nivåer!(Med undantag möjligen av några ledande städer -tex. Urban Buzz)

 

Fråga.13 – Alla av de listade aktioner skulle hjälpa pollinatörer. Vi vill säga att det i fetstil nedan är essentiella (m.a.o. ‘väldigt viktigt’), det andra är viktigt, kanske väldigt viktigt, men någondera är inte essentiella för EU, eller för att ha potential för alternativa närmande .

 

1. Bedöma och bevaka nedgången av pollinatörer

2. Analysera hot till pollinatörer och konsekvenser av deras nedgång

3. uppmuntra innovation för konservation av pollinatörer

4. skydda and återställa pollinatörer habitat i Natura 2000 platser

5. skydda and återställa pollinatörer habitat i landsbygdsområden utanför Natura 2000 sites

6. skydda and återställa pollinatörer habitat i landsbygdsområden utanför Natura 2000 sites

7. Bedöma risker av insektsmedel för pollinatörer

8. Implementera Integrerad Pest Förvaltning

9. Kämpa mot invasiva främmande arter

10. Mildra klimatförändringens påverkan på pollinatörer

11. Reducera pollution (inklusive ljus pollution)

12. skydda pollinatörer från sjukdom

13. Stödja ansträngningar av privata sektorn.

14. skapa market incitament för pollinatör vänliga aktiviteter

15. Engagera lokala samhällen

16. Stödja kunskap delning bland intressanter

17. Stödja samarbete mellan medlems staterna

18. Stödja utvecklingen av lokala/regionala/nationella strategier

Ny forskning har visar att ljus pollution kan resultera i en 13% reduktion av pollinering på grund av  dess påverkan på malar.

 

 

Del V - Slutliga kommentarer

 

Det här är vad ‘Buglife’ sa, men om du har tid gör egna kommentarer:

“It is essential that the EU takes firm and strong action till reverse pollinatörer declines. 

 

This must as a minimum include 1) restoring an EU wide network av wildflower habitats, 2) redirecting CAP payments till support pollination services, 3) reforming insektsmedel regulation till prevent future harm till bees, and 4) improving bio-security av soil and in the pot plant trade.

 

So that it is possible till judge if the EU has reversed pollinatörer declines it is essential that a long-term, taxonomically broad, systematic EU wide pollinatörer monitoring program is established.

 

This is an opportunity till show how the EU can live up till its environmental commitments, including that "environmental damage should as a priority be rectified".”

 

 

 

För mer information om hot mot pollinatörer i Europe och resulterande lösning för EU och medlemsstaterna var good och ladda ner “joint position paper” inlämnat av ‘Buglife and Butterfly Conservation Europe’.

 

Matt Shardlow

25 January 2018

SHARE