Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Polski

Pomóż europejskim pszczołom i owadom zapylającym

 

Pszczoły oraz inne owady zapylające są niezbędne do wykarmienia populacji ludzkiej oraz do utrzymania zdrowego ekosystemu wsi i miast. Spadek populacji pszczół, motyli, ciem oraz innych owadów zapylających jest postępujący w całej Europie i natychmiastowe działanie jest konieczne, aby zaadresować ten problem i rozpocząć cofanie tego spadku – chcemy, aby pszczoły, motyle, ćmy oraz inne owady zapylające znów pojawiły się w każdym zakątku Europy!

 

Europejska Komisja rozpoczęła rozwijać nowe przedsięwzięcie „Inicjatywę o Owadach Zapylających” – ta inicjatywa ma potencjał, aby zmienić działanie Wspólnej Polityki Rolnej i znacznie usprawnić przepisy regulujące używanie pestycydów, ale Komisja oraz politycy Unijni potrzebują się przekonać jak duże jest zainteresowanie obywateli pszczołami oraz innymi owadami zapylającymi, aby dać „Inicjatywie o Owadach Zapylających” odpowiedni priorytet oraz zasoby.  

Proszę wypełnij formularz konsultacyjny i daj tym znać Unii Europejskiej ze chcemy, aby pszczoły wróciły do nas!  

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY WESPRZEC PSZCZOLY I INNE OWADY ZAPYLAJACE

 

Poniżej jest ściągawka, która pomoże Ci w udzieleniu odpowiedzi!

 

Pytania i pomoc z odpowiedziami

 

Część I – Informacje ogólne o odpowiadającym – pytania dotyczące Ciebie!

 

 

Część II -  Owady zapylające i ich rola

 

Qs 1+2 - pytania dotyczące Ciebie!

 

Q.3 – Owady są niezbędne!

 

Wyjaśnienie –

·         Dzikie owady zapylające odpowiadają za 80% zapylania,

·         1 z trzech porcji twojego jedzenia istnieje dzięki zapylaniu.  

·         90% rodzajów zbiorów są zapylane przez owady.

·         62% populacji dzikich kwiatów jest ograniczona z powodu braku owadów zapylających.

·         Tracimy zbiory jabłek, ponieważ nie ma wystarczającej ilości zapylaczy

·         Uprawy takie jak rzepak są zależne od owadów zapylających.

·         Pszczoły, żuki, motyle oraz inne owady są niezwykle i musimy przestać doprowadzać ich populacje do wyginięcia.

 

– Więcej na temat ważności owadów zapylających można przeczytać w raporcie IBPES tutaj.

 

Q.4 – Tylko kilka milionów EUR jest inwestowanych co roku w spieraniu populacji dzikich kwiatów oraz owadów zapylających w rejonach rolniczych w całej Unii Europejskie, więc 15 bilionów EUR które dostarczają byłoby doskonałym stosunkiem wartości do ceny. Ponieważ spadek populacji owadów zapylających ma wpływ na ilości zbiorów (np. w Finlandii) jest jasne ze jest niedobór inwestycyjny w utrzymaniu bioróżnorodności i serwisu ekosystemowego. Inwestycje w owady zapylające powinny zostać zwiększone do punktu w którym populacje owadów zapylających zaczną się odbudowywać.

 

Q.5 – Udomowione zapylacze wnoszą o wiele mniej niż dzikie owady zapylające. Podczas gdy jest kilka definitywnych badan, wszystkie przybliżenia stawiają dzikie zapylacze jako najbardziej skuteczne w zapylaniu roślin zapylanych przez owady. Niektóre badania stawiają dzikich zapylaczy ponad 90%. Udomowione pszczoły mogą być ważne w zapylaniu plonów rosnących w pobliżu miast i w szklarniach. Jedna dzika pszczoła może być o 300 razy bardziej skuteczna w zapylaniu jabłoni niż pszczoła miodowa. Więcej na temat dzikich i domowych pszczół możesz przeczytać tutaj, tutaj i tutaj

 

 

Part III -  Spadek populacji owadów zapylających, powody i konsekwencje

 

Q.6 – Myślimy ze obecny spadek populacji owadów zapylających w ilości i różnorodności jest – Alarmujący!

 

Pszczoly, motyle oraz ćmy są wszystkie w stromym spadku populacji i są dowody na to ze spadek może stać się upadkiem populacji!

 

Q.7 -  To są bardzo trudne pytania do odpowiedzenia dla każdego kto nie jest ekspertem, ponieważ są tysiące gatunków owadów zapylających oraz setki powodów dla ich spadku populacji, poniżej jest nasze spojrzenie na ważność czynników spadkowych:  

1. Wzmożenie Rolnictwa

___1.1 Uproszczenie rolniczego krajobrazu (np. monokultury) Bardzo ważne

___1.2 Zwiększone wypasanie i koszenie pastwisk Ważne do Bardzo ważne (ale jest skomplikowana kwestia!)

___1.3 Używanie nawozów Bardzo ważne

___1.4 Używanie pestycydów Bardzo ważne

2. Opuszczone pola Nie ważne (może być bardziej ważne w Europie wschodniej)

3. Urbanizacja Ważne

4. Zanieczyszczenie (nawet w małym stopniu) Bardzo ważne

5. Inwazyjne gatunki obce Ważne

6. Choroby (np. patogeny, pasożyty) Ważne

7. Zmiana klimatu Bardzo ważne

8. Inne Ważne*

 

*Podczas gdy jest to dobra lista, Nie jest ona pełna, brak ochrony dla owadów zapylających (np. brak pszczół na Dyrektywie Siedliskowej, w związku z tym brak chronionych miejsc dla nich), uprawy gospodarcze, tereny pod zabudowę, eutrofizacja atmosferyczna, wydobywanie torfu i brak aktywnych planów działania, aby uratować zagrożone gatunki, są wszystkie czynnikami wpływającymi na spadek populacji. 

 

Q.8 – Pytanie o wpływ na Twoje życie prywatne!   Pomyśl o zredukowanej dostępność do owoców, zwiększonych kosztach żywności i o przyjemności, którą mamy w widywaniu pszczół, motyli i innych owadów zapylających w pełni rozwoju.

Q.9 – Pytanie o wpływy na Twoje życie zawodowe.  Pomyśl o kosztach produkcji żywności, zdrowiu środowiska, zagrożenia w przyszłości związanego z kontynuującym spadkiem populacji zapylających.  Jaki wpływ może to mieć na reputacje, obrót oraz funkcjonowanie Twojej organizacji?

 

 

Część IV – Jak powstrzymać spadek populacji owadów zapylających

 

Q.10 – ‘Nie dobrze’ do ‘Zupełnie nie dobrze’ – spadek populacji owadów jest rezultatem Unijnej  polityki rolnej, której nie udało się podtrzymanie naturalnej dzikiej przyrody. Niedawna inicjatywna EU „zielenienie” miała dostarczyć pożyteczne skutki dla owadów, ale odniosła odwrotny skutek kiedy EU zdecydowało w ostatniej chwili aby pozwolić na spryskanie środkami owadobójczymi skupisk przestrzeni ekologicznych. Unia Europejskiej nie udało się zabezpieczyć wystarczaj ilości zasobów przez fundusz CAP dla inicjatyw związanych z owadami zapylającymi. Nie ma także pszczół w Dyrektywie Siedliskowej i bardzo małe zyski dla zapylaczy z Unijnej Strategii Bioróżnorodności.

 

Q.11 –  Pytanie się odnosi do Twojego własnego kraju (lub regionu) – Różne kraje mają inne podejście tylko Holandia, Anglia, Szkocja, Walia, cala Irlandia, Francja i Norwegia maja narodowe plany związane z owadami zapylającymi. Kraje bez planu są narażone na nie adekwatne działania. Dotychczas nie ma krajów które mogły by powiedzieć ze spadek populacji owadów zapylających został zatrzymany lub jest w odwrocie. Trudno jest dać ocenę inna niż „Nie dobra”!

 

Q.12 – Wiele - na każdym poziomie! (Z wyjątkiem kilku przewodnich miast – np. Urban Buzz)

 

Q.13 – Wszystkie akcie na poniższej liście mogłyby pomoc owadom zapylającym. Powiedzmy ze wszystkie te napisane gruba czcionka są konieczne (np. Bardzo ważne), inne są ważne, być może bardzo ważne, ale nie konieczne aby EU podjęło akcje lub maja potencjalny inne rozwiązanie.

 

1. Oszacuj i monitoruj spadek populacji owadów zapylających

2. Przeanalizuj zagrożenia dla owadów i konsekwencje spowodowane spadkiem ich populacji

3. Promuj innowacyjność dla konserwacji owadów zapylających

4. Chroń i odbuduj siedliska owadów zapylających w obszarze objętym Natura 2000

5. Chroń i odbuduj siedliska owadów zapylających w okolicach wsi poza obszarem objętym Natura 2000

6. Chroń i odbuduj siedliska owadów zapylających w okolicach miast poza obszarem objętym Natura 2000

7. Ocen zagrożenie pestycydami dla owadów zapylających

8. Implementuj zintegrowana ochronę przed szkodnikami

9. Walcz z inwazyjnymi obcymi gatunkami

10. Złagodzenie wpływu zmianami klimatu

11. Ogranicz zanieczyszczenie

12. Chroń owady zapylające przed chorobami

13. Wspieraj wysiłki sektora prywatnego

14. Stwórz bodźce rynkowe dla pozytywnych działań względem owadów zapylających

15. Zaangażuj lokalne społeczności

16. Wspieraj dzielenie się informacjami pomiędzy zainteresowanymi stronami

17. Wspieraj kolaboracje pomiędzy stanami członkowskimi

18 Wspieraj rozwój lokalnych, regionalnych krajowych strategii.

 

Niedawne badania  odkryły ze nawet małe zanieczyszczenie może być rezultatem  13% redukcji w zapylaniu ponieważ  na swój wpływ na ćmy

 

 

Część V – Uwagi końcowe

 

To jest co Buglife powiedział ale jeśli masz czas proszę zrób swój własny komentarz:

 

“Jest konieczne aby EU wzięło mocne i konkretne działania aby odwrócić spadek populacji owadów zapylających.” 

 

W minimalnym przypadku działania te powinny zawierać:

1) Odnowienie szerokiej sieci siedlisk dzikich kwiatów w Europie 2) przekierowanie CAP wpłat do wspomagania serwisów zapylających 3) reformy regulacji pestycydami, aby zapobiec przyszłe szkodliwe działanie na pszczoły, 4) Ulepszanie bio-ochrony gleby i w handlu roślinami doniczkowymi.

 

Aby było możliwe osądzić czy EU odwróciło spadek populacji owadów zapylających, konieczne jest wprowadzenie długoterminowego, taksonomicznie szerokiego, systematycznego, programu monitorującego.  

 

To jest okazja, aby pokazać, jak EU może dotrzymać środowiskowe zobowiązania, włączając w to, że środowiskowe zniszczenia powinny być naprawione priorytetowo.

 

Aby znaleźć więcej informacji na temat zagrożeń które mogą spotkać owady zapylające w Europie i wynikające rozwiązania dla EU i państw członkowskich proszę ściągnij dokument pozycje zbiorowa złożoną przez Buglife and Butterfly Conservation Europe.

Matt Shardlow

25 January 2018

SHARE