Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Nederlands

Help de Europese bijen en Wilde Bestuivers

 

Bijen en andere bestuivers zijn belangrijke spelers in de voedselketen en het gezond houden van het landschap.  Zij spelen een grote rol in het voeden van de bevolking.  De daling van het aantal bijen, vlinders, motten, zweefvliegen en overige bestuivende insecten is al enige tijd aan de gang in Europa en er moet nu tot actie over gegaan worden om dit een halt toe te roepen.  We willen de bijen, vlinders, motten en zweefvliegen weer terug, overal in Europa.

 

De Europese Commissie is gestart met de ontwikkeling van een nieuw ‘Initiatief voor de Bestuivers’ – dit heeft de potentie om het Algemene Landbouw Beleid te veranderen en om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verbeteren en beter te reguleren.  De Commissie en de EU politici moeten zich ervan bewust worden hoeveel zorgen men zich maakt over de terugval van bijen en bestuivers in het algemeen zodat zij het ‘Initiatief voor de wilde Bestuivers’ omarmen, prioriteren en de steun 

Vul alsjeblieft het onderstaande formulier in en laat de EU weten dat we onze bijen terug willen!

 

KLIK HIER OM DE BIJEN TE STEUEN!

Hier is een spiekbriefje om te helpen met de antwoorden!

 

Vragen en hulp bij de antwoorden

 

Deel 1 – Algemene informatie over de Bestuivers  – Vragen speciaal aan jou!

 

Deel 2 – De rol van de bestuivers

 

Vragen 1+2 – Vragen speciaal aan jou!

 

Vraag 3 – Bestuivers zijn onmisbaar!

 

                Uitleg

                -              Wilde bestuivers zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving.

                -              Iedere derde hap bestaat bij de gratie van deze bestuivers,

                -              90% van alle gewassen worden bestoven door deze bestuivende insecten

-              62% van de wilde bloemen worden belemmerd in hun groei door het gebrek aan bestuivers

-              in het Verenigd Koninkrijk is de opbrengst van de oogst van Gala-appels £5 miljoen lager, omdat er niet genoeg wilde bestuivers meer zijn. Gewassen als koolzaad zijn geheel afhankelijk van deze bestuivers

-              bijen, kevers, vlinders en andere insecten zijn fantastische dieren en worden bedreigd met uitsterven.  Dit moet stoppen!

 

 • Meer over het belang van wilde bestuivers vindt in het IBPES rapport, klik hier

 

Vraag 4 –             Er wordt jaarlijks een paar miljoen Euro geïnvesteerd in steun voor de wilde bloemen en bestuivers in landbouwgebieden binnen de EU, de subsidie van 15 miljard is een goede extra investering.  Echter, de teruggang van wilde bestuivers is van grote invloed op de groei van gewassen (bijvoorbeeld in Finland)  en het is duidelijk dat er te weinig geïnvesteerd  wordt in het onderhoud van deze biodiversiteit en het ecosysteem.  De investering in de wilde bestuivers zou zo groot moeten zijn dat de insecten populaties weer talrijker worden.

 

Vraag 5 -              Honingbijen dragen veel minder bij dan wilde bestuivende insecten.  Hoewel er maar een paar doorslaggevende onderzoeken zijn gedaan, lijkt alles er op te wijzen dat wilde bestuivende insecten verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van de meeste gewassen en wilde bloemen, sommige studies wijzen zelfs op 90%.  Honingbijen zijn vooral belangrijke bestuivers in de stedelijke gebieden en kassen.  Een enkele wilde bij is 300 maal effectiever in het bestuiven van appel bloesem dan een honingbij.  Meer informatie over wilde bestuivers en honingbijen vind je hier, hier en hier.

 

Deel 3 – De teruggang van bestuivers, de oorzaken en gevolgen

 

Vraag 6 -             De huidige teruggang van wilde bestuivers, zowel in aantal als diversiteit is volgens ons bijzonder alarmerend!

De grootste teruggang wordt gezien bij bijen, vlinders en motten en er is bewijs dat dit fataal kan zijn.

 

Vraag 7 -              Dit is een ingewikkelde vraag voor ieder die geen expert is, er bestaan namelijk duizenden soorten bestuivers en er zijn honderden reden voor de teruggang van de bestuivende insecten soorten.   Hier vind je onze belangrijkste reden van de teruggang:

 

 1. Intensivering van de landbouw
 • 1.1          Vereenvoudiging van de landbouwgebieden (bijv.  Monocultuur) Erg belangrijk
 • 1.2          Stijging in begrazing en het maaien van het graslandschap.  Belangrijk tot Zeer belangrijk (Alhoewel dit zeer gecompliceerd ligt)
 • 1.3          Gebruik van meststoffen.  Erg belangrijk
 • 1.4          Gebruik van bestrijdingsmiddelen.  Erg belangrijk
 1. Verwaarlozing van landbouwgrond.  Niet belangrijk (speelt wellicht een grotere rol in Oost Europa)
 2. Verstedelijking.  Belangrijk
 3. Vervuiling (inclusief de licht vervuiling)  Belangrijk
 4. Indringen van uitheemse soorten.  Belangrijk
 5. Ziekten (bijv ziekteverwekkers en parasieten)  Belangrijk
 6. Klimaatverandering.  Heel belangrijk
 7. Overige redenen.  Belangrijk*

 

*Hoewel dit een goede opsomming is, is deze niet volledig, het gebrek aan bescherming van bestuivers (bijen komen bijvoorbeeld niet voor op de lijst van Beschermde Diersoorten, dus zijn er ook geen speciale leefgebieden  voor hen), het ruimen van boerderijen, vervuilde grond (inclusief vervuilde landbouwgrond), overbemesting, turf steken en het gebrek aan een actief plan om bedreigde soorten te behouden dragen alle bij aan de teruggang van het aantal bestuivende insecten. 

 

Vraag 8 -              Deze vraag gaat over de invloed op jouw eigen leven! Stel je eens voor dat er veel minder fruit is, de kosten van voedsel omhoog gaan en je niet meer kunt genieten van het gefladder van de vlinders of het gezoem van de bijen in de natuur.

 

Vraag 9-               Deze vraag gaat over deinvloed op je beroepsuitoefening.  Denk aan de kosten van de voedselproducten, een gezonde leefomgeving en alle toekomstige risico’s verbonden aan de teruggang van de bestuivers.  Wat voor invloed kan dit hebben op de reputatie, de omzet en het functioneren van het bedrijf waar jij voor werkt?

 

 

Deel 4 – Hoe kan de teruggang van de bestuivende insecten gestopt worden?

 

Vraag 10 –           ‘Goed is niet goed genoeg’.  De teruggang van de bestuivende insecten is het resultaat van het EU landbouwbeleid dat er niet in geslaagd is om de natuur voldoende te beschermen.  Het recente EU ‘groen’  beleid zou de bestuivers moeten beschermen, maar heeft het tegenovergestelde effect toen de EU op het laatste moment besloot om toe te staan dat beschermde natuurgebieden bespoten mochten worden met bestrijdingsmiddelen.  De EU heeft gefaald om de verkregen gelden vanuit het CAP fonds in voldoende mate veilig te stellen en te gebruiken waar het voor bedoeld was.   Er staan geen bijen op de lijst van Beschermde Diersoorten en er is weinig steun vanuit de EU voor een grotere diversiteit aan wilde bestuivers.

 

Vraag 11 -            Deze vraag gaat over  je eigen land of regio.  Verschillende landen hebben een verschillende aanpak, alleen Nederland, Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Noord Ierland, Frankrijk en Noorwegen hebben een nationaal plan ter bescherming van de wilde bestuivers.  Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat alle landen zonder plan dit probleem adequaat aan zullen pakken.  Er is namelijk nog geen enkel land dat kan zeggen dat ze een ommekeer te weeg gebracht hebben in de teruggang van bestuivende insecten, het is moeilijk om hoger te scoren dan goed.

 

Vraag 12-              Veel – op alle niveau’s (Behalve wellicht in sommige toonaangevende steden, bijv.

de ‘Urban Buzz’)

 

Vraag 13 -            Alle onderstaande acties helpen de wilde bestuivers.  De dikgedrukte acties zijn belangrijk (dwz Heel Belangrijk), de anderen zijn Belangrijk, misschien erg Belangrijk, maar zijn of niet essentieel voor het EU beleid of hebben de mogelijkheid om op een andere manier benaderd te worden.

 

 1. De achteruitgang van de bestuivende insecten vaststellen en begeleiden
 2. Analyseer de gevaren en de consequenties van de teruggang van de bestuivers
 3. Promoot ieder nieuw idee om de huidige insecten populatie in stand te houden.
 4. Bescherm en herstel de leefomgeving van bestuiver in Natura-2000 gebieden
 5. Bescherm en herstel de leefomgeving van bestuivers in landbouwgebieden buiten de Natura-2000 gebieden
 6. Bescherm en herstel de leefomgeving van bestuivers in stedelijke gebieden buiten de Natura-2000 gebieden
 7. Schat de risico’s in van bestrijdingsmiddelen voor de bestuivers
 8. Implementeer geïntegreerd bestrijdingsmiddelen management
 9. Bestrijdt de invasie van uitheemse soorten
 10. Verlicht de gevolgen van de klimaatverandering voor de bestuivers
 11. Verminder vervuiling (inclusief de licht vervuiling)
 12. Bescherm de bestuivers tegen ziekten
 13. Steun de initiatieven van de publieke sector
 14. Creeer marktgerichte initiatieven voor bestuiver vriendelijke activiteiten
 15. Betrek de locale bevolking
 16. Steun informatie uitwisseling van belanghebbers
 17. Steun samenwerking tussen de Lidstaten
 18. Steun de ontwikkeling van lokaal/regionaal/nationaal beleid

 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat lichtvervuiling kan resulteren in een daling van 13% minder bestuiving, door de invloed die lichtvervuiling heeft op motten.

 

Deel 5 – Tenslotte

 

Dit is de mening van Buglife, maar mocht je tijd hebben, vul alsjeblieft je eigen bevindingen in J

 

‘Het is van groot belang dat de EU actie onderneemt om de teruggang van bestuivers tegen te gaan.

 

Dit moet minimaal bestaan uit:

 1. Een EU wijd netwerk om de leefomgeving van wilde bloemen te herstellen
 2. Geld uit het CAP-fonds gebruiken om bestuivingsinitiatieven te steunen
 3. Nieuwe regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen om de bijen in de toekomst te beschermen
 4. Verbetering van de bio-veiligheid van de bodem en de handel in potgrond.

 

Om het mogelijk te maken de EU te beoordelen op de ommekeer van de teruggang van de bestuivers en het is hetvan essentieel belang om een lange termijn, breedgedragen, systematisch EU programma te hebben waar goed op toegezien wordt.

 

Dit is een kans om te laten zien hoe de EU zijn verplichtingen met betrekking tot het milieu kan nakomen, inclusief het prioriteren en herstellen van de schade die toegebracht is.

 

Voor meer over de gevaren die bestuivers lopen in Europa en de oplossingen voor de EU en de Lidstaten, download alsjeblieft dit Rapport met Standpunten wat voortkomt uit de samenwerking van Buglife en Butterfly Conservation Europe.

 

Matt Shardlow

25 January 2018-02-28

SHARE